Dec. 23rd, 2011

julia_happy: (монро1)
Kad žmonės šypsotųs
Ant vieškelio balto,
Kad saulė žydėtų
Virš Tamstų galvos,
Kad lietūs nulytų
Ir skausmą, ir kaltę,
Kad sniegas nekristų
Ant sielos žaizdos,
Kad siekių viršūnėse
Viltys nutūptų,
Kad vėjai vis pūstų
Geri iš namų,
Kad kartais užsuptų,
Kad kartais užplūstų
Džiaugsmai ir likimai
Žmonių artimų,
Kad niekas ir niekur
Ir niekaip neskriaustų,
Kad niekas nebūtų
Prie kojų mažu,
Kad viskas iš nieko,
Kad viskas iš naujo,
Kad viskas į gera,
Kad viskas- gražu...

Profile

julia_happy: (Default)
julia_happy

March 2012

S M T W T F S
    123
45 678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 02:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios